Helmuga iraunkorra

Bilbok erabateko iraultza jasan du azken hamarkadetan: guztiz industrializatutako hiria izatetik gaur egunera, eta nabariak dira hiribilduaren eraldaketa eta iraunkortasunaren alde egin duen apustua. Hiri erakargarri eta eroso bezala finkatu da hiribilduan bizi den jendearentzat eta urtez urte kaleak eta biztanleak egun batzuetan zehar ezagutzen gozatzeko Bilbo helmugatzat hartzen dutenentzat.

Bilbao Convention Bureauk (BiCB) ekintza jasangarriak sustatzeko eta gauzatzeko egiten du lan, ahalik eta hiribilduko eragile gehien sartuz. Egiten dituzten ekintzak eta ahaleginak horren adierazgarri dira.

Jarraian, bai hiriko hornitzaileek, bai Bilbao Convention Bureauk eskuratutako lorpen esanguratsuetako batzuk erakutsiko dizkizuegu.

Informazio gehiago lortzeko, ikusi Jardunbide Egokiak erlaitza.

JASANGARRITASUN POLITIKA ETA ESTRATEGIA

Bilbao Convention Bureauko Jasangarritasun-Politikaren helburuak dira MICE sektoreko iraunkortasuna indartzeko zenbait ekintza egitea eta Bilbo bilera korporatibo eta asoziatibo bezala sustatzea. Horretarako, une oro hartzen ditugu kontuan #BilbaoArimaBerdea mugimenduak ezarritako balioak (INKLUSIOA ETA ERRESPETUA, LANKIDETZA ETA KOOPERAZIOA, AURRERAPENA ETA BERRIKUNTZA eta BIZITZA-KALITATEA) eta Bilborentzako GJH nabarmenekin lotzen ditugu, helburuak lortzeko.

Sektoreko eragileekin hurbileko kontaktua mantenduz, sor daitezkeen behar guztiei erantzuteko gai izateko lan egiten dugu, baita hartutako konpromisoak lortzeko ere, gauzatu nahi dugun etengabeko hobekuntzaren prozesua behin ere ahaztu gabe.

Tokiko produktuekiko eta berrerabiltzeko material iraunkorrak erabiltzeko  sustapenarekiko daukagun konfiantzak garrantzi handia hartzen du.

Deskargatu Jasangarritasun-Politika

Azken urteetako lan-gaitasun handia eta Bilbo birmoldatzeko eta etengabe hazteko erakutsitako konpromisoa eredu hartuta, Bilbao Convention Bureauko Jasangarritasun-Estrategiaren barruan jasotzen dira iraunkortasun esparruan Bilbo punta-puntako hiri bihurtzeko proposatutako ekintzak eta ekimenak.

GDS-Indexen bidea hastean hartutako konpromisoa nabarmentzen da. Izan ere, GDS-Index hiri iraunkorrenak biltzen dituen munduko sailkapena  da, eta, horren ondorioz, ekitaldiak eta negozio-bilerak ekartzeko hiri erakargarrienak dira horiek. Horretarako, beharrezkoa da azpisektore guztietako ordezkariekin batera lan egitea eta guztien onerako bakoitzak ematen dituen ikuspuntu eta ideiak kontuan hartzea, bai eta herritarren parte-hartzea sustatzea ere, hobetzeko aukeren inguruko iritziak jasotzeko.

Azkenik, berrikuspen-lan sakona egin eta adierazleak aztertu behar dira, bai dashboardaren neurketa- eta kontrol-sistemakoak (saihestutako CO2 emisioak, lagundutako pertsonak, saihestutako hondakinen kilogramoak), zein txostenak egiteko eta estrategia mugarriak kontrolatzeko beharrezkoak direnak.

Deskargatu Jasangarritasun-Estrategia

Dokumentu honek Bilbao Convention Bureau eta bere kideek 2022eko bigarren seihilekoan eta 2023ko lehenengo seihilekoan iraunkortasunaren arloan izan duten bilakaera jasotzen du, betiere 2021ean argitaratutako Iraunkortasun Estrategia eta 2021-2027 Ekintza Plana oinarritzat hartuta.

Lehen seihilekoan, hiriko MICE sektorea suspertu egin zen, osasun-egoeraren hobekuntzaren ondorioz. Hurrengo hilabeteetan, sektorearen partaidetzamailen igoera handia eman da.

Horrela, sektoreko eragile bakoitzak jasangarritasunaren arloan lortutako hobekuntzak eta ezagutzak praktikan jartzeko aukera aurkezten da.

 

Deskargatu Jasangarritasun-Txostena

Dibertsitatea, ekitatea eta inklusioa hertsiki lotuta dauden hiru balio dira, eta Bilbao Convention Bureaun modu aktiboan defendatzen ditugu.

Dibertsitate, arraza, etnia, genero, sinesmen, sexu-orientazio eta neurodibertsitatearen ikuspegitik, erakunde gisa indartzen laguntzen digu, talentua irabazten dugulako eta erabakiak hartzeko kalitatea hobetu, bai eta langileen motibazioa eta zoriontasuna handitu ere.

Dibertsitatea, ekitatea eta inklusioa zaintzen dituzten enpresek erronkei aurre egiteko gaitasun handiagoa dute. Era horretan, DEI estrategia buruan, hobeto babestuko ditugu plantillaren premiak.

 

Deskargatu Dibertsitate, Ekitate
eta Inklusiaoaren Estrategia

Gure Klimaren Ekintza Planak Bilbao Convention Bureau-k BiCB 2021-2027 Iraunkortasun Estrategiaren ondorioz jarraitu beharreko bide-orria erakusten du. Plan honek orain arte egindako aurrerapenak ebaluatzeko aukera ematen digu eta iraunkortasunaren inguruko ekintzak egiten jarraitzeko bide ematen digu.

 

Deskargatu Klimaren aldeko ekintza plana

2021-2023 URTEKO TXOSTENAK

Descargar información

Descargar información

Pulsa descargar para obtener una guia resumen con parte de los servicios que ofrece la ciudad.

¡Gracias por descargar!